Standart Tabela Modelleri

Tabela Standartarı

Eskitme Metal Tabelalar

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için yeni Kurallar” standardı Teknik Kurul’da kabul edilerek yayımlandı.
Konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Özellikle büyük kentlerde gelişi güzel tasarlanmış ve düzensiz olarak binaların dış yüzeylerine, iş yeri önlerine, cadde ve sokaklara asılmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu TABELALAR görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Enstitümüz 19 Mart 2018 tarihinde yapılan Teknik Kurul toplantısında tabelaların bir standarda bağlı olarak hazırlanması ve asılmasını temin etmek üzere; “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar” standardını TS 13813 standart numarası ile yayınladı.

Söz konusu standartta TABLALAR kullanım yer ve amacına göre çeşitlere ayrılmıştır. Tabelaların zemin rengi ve yazı rengi kullanım amacına göre belirlenmiş, yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştır. Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık %25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmiştir.

Standartta Tabelaların ebatlarının binanın büyüklüğü ile orantılı ve binanın mimari özelliğine uygun olması, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden yapılması kuralı getirilmiş, ayrıca ışıklı veya ışıksız olabileceği belirtilmiştir.

Tarihi özelliği bulunan TABELALAR korunacak

Tabelaların tarihî özelliği bulunması durumunda aynen korunacak ve tarihi özelliği bulunan binalarda tabela kullanımı hususunda bina mimarisi dikkate alınacaktır. Binanın birden fazla cephesi varsa, en fazla iki cephesine tabela asılabilecek, acil, eczane, hastane ve polis tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamayacaktır.

Şehir estetiğini ve mimarı dokusunu bozmayacak

Tabelalar şehir estetiğini ve mimari dokusunu bozmayacak, şehrin doğal ve tarihi görünümü ile çelişmeyecek, şehrin doğal veya tarihî sit alanını bozmayacak şekilde yerleştirilecektir.

Tabelalar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten ögeler içeremeyecektir.

Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular ve tanıtımlar haricinde reklam içerikli tabelalar bulundurulmayacaktır. Kamu binalarının tabelaları, hiçbir şekilde ağaçların üstüne asılmayacaktır.

Tabela üzerinde bilgi işaretleri dikdörtgen, yasaklayıcı işaretler daire ve uyarı işaretleri ise üçgen şeklinde olacaktır.

Eğitim kurumlarının tabelalarında sol tarafta Mili Eğitim Bakanlığı’nın logosu yerleştirilecek il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere sırasıyla okulun ismi, okulun türü ve derecesi yazılacak ve varsa okulun amblemi sağ tarafta yer alacaktır.

Sponsorluk tabelasında da kurallar belirlendi

Sponsorluk tabelasında da kurallar belirlendi. Buna göre; sponsorluk hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşun logosu, yapılan sponsorluk hizmetinin tanımı ve sponsor kişi/kurum/kuruluşun adının geçtiği bir cümle yer alacaktır.
TABELACI-TABELA TAPIMI-TABELA STANDARTLARINA UYGUN TABELALAR-TABELA MODELLERİ

Bu yazı için yorumlar kapalı.